command Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Lệnh restart – start – stop Nginx , Php-FPM, MariaDB (MySQL), trên Centos 6 và Centos 7

Posted on: 18/12/2014 Last Updated: 18/12/2014 5 Comments
centos1 300x130 - Lệnh restart - start - stop Nginx , Php-FPM, MariaDB (MySQL), trên Centos 6 và Centos 7

Centos 7 lệnh khác khá nhiều centos 6.  Bài viết này sẽ giới thiệu về các lệnh khởi động lại, stop và start của các dịch vụ nginx, php-fpm và mysql trên centos 6 và centos 7.

Tìm hiểu lệnh host để tra cứu thông tin DNS domain trên VPS

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments
command find put dns 300x130 - Tìm hiểu lệnh host để tra cứu thông tin  DNS domain trên VPS

Trên Linux có tích hợp các công cụ tra cứu DNS sẵn có, trong một vài trường hợp ta có thể sử dụng luôn mà không cần đến các dịch vụ của các trang web như whois…

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

Posted on: 16/05/2014 Last Updated: 16/05/2014 1 Comment
19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

1. Chuyển sang thư mục khác trong SSH Sử dụng lệnh sau để thay đổi thư mục

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN