cloudflare Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tìm IP thật của website sử dụng dịch vụ Cloudflare để ẩn IP

Posted on: 31/01/2015 Last Updated: 31/01/2015 4 Comments
tim ip dung dang sau cloudflare 300x130 - Tìm IP thật của website sử dụng dịch vụ Cloudflare để ẩn IP

Với một số website, chưa thực sự “config” tốt việc ẩn IP qua cloudflare thì việc tìm IP thật rất đơn giản với script cloudflare-ip. Nếu bạn muốn ẩn IP hoàn toàn cho website của mình, hãy dùng tiện ích này để check, dựa vào kết quả script mà bạn biết được mình config còn “lộ”  ở công đoạn nào để khắc phục. Tools này chỉ chạy trên hệ điều hành Linux và trên SSH. Bạn có thể chạy trên VPS hoặc máy tính của […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN