chọn VPS Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tìm hiểu về bộ nhớ RAM trên OpenVZ VPS

Posted on: 31/05/2014 Last Updated: 31/05/2014 No comments
Tìm hiểu về bộ nhớ RAM trên OpenVZ VPS

Trên VPS sử dụng công nghệ OpenVZ có hai loại RAM, là Guaranteed RAM và Burstable RAM hay vSwap. 1. Guaranteed RAM là ra của server, ram này được cấp cấp cố định cho VPS. VPS có thể sử dụng toàn bộ lượng RAM này bất cứ lúc nào. 2. Burstable RAM hay vSwap. a.) Burstable RAM (với kernels trước 2.6.18). Đây là lượng RAM chia sẻ ,VPS của bạn và các VPS khác cùng server sẽ sử dụng chung. Bình thường nếu các VPS […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN