chặn domain Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cách chặn domain trỏ vào IP của VPS – Nginx Webserver

Posted on: 07/07/2015 Last Updated: 18/12/2017 8 Comments
403 eror 300x130 - Cách chặn domain trỏ vào IP của VPS - Nginx Webserver

Như các bạn biết, sau khi trỏ một domain vào địa chỉ IP của VPS thì  truy cập domain đó ta sẽ được nội dung tương tự như truy cập vào địa chỉ IP của VPS. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách chặn không cho domain không phải của mình trỏ về IP của VPS. Nếu trên VPS chưa add domain vào (không tồn tại file vhost của domain đó), khi truy cập domain sẽ bị lỗi 403. Cách thực hiện như […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN