cài đặt nginx ubuntu Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

Posted on: 30/05/2014 Last Updated: 30/05/2014 No comments
Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

Để cài đặt được LEMP trên VPS Ubuntu cần có quyền quản trị hệ thống cao nhất. Vì vậy chúng ta cần phải có tài khoản root của hệ thống.   Bây giờ ta bắt đầu cài đặt nhé.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN