bash Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Centos: Bug bash ShellShock được phát hiện – Cập nhật bản vá lỗi ngay !

Posted on: 30/09/2014 Last Updated: 30/09/2014 6 Comments
cap nhat ban va loi centos 300x130 - Centos: Bug bash ShellShock được phát hiện - Cập nhật bản vá lỗi ngay !

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện trong BASH cho phép hacker có thể thực thi các lệnh trên VPS của bạn mà không cần đăng nhập vào tài khoản người dùng root hay tài khoản có quyền root trên Centos. Nhờ lỗ lực của nhóm phát triển RedHat/CentOS mà lỗi hổng này được vá rất nhanh trong bản cập nhật bash-4.1.2-15.el6_5.2 .

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN