backup vps Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup” của VPSSIM

Posted on: 01/12/2017 Last Updated: 01/12/2017 12 Comments
huong dan sao luu backup toan bo database code sang vps khac bang VPSSIM 300x130 - Hướng dẫn sử dụng chức năng "Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup" của VPSSIM

Việc sao lưu dữ liệu an toàn nhất vẫn là sao lưu toàn bộ dữ liệu VPS sang một VPS khác. Trong bài viết này mình sẽ  hướng dẫn các bạn backup toàn bộ VPS sang VPS khác bằng chức năng có sẵn của VPSSIM, đó chính là chức năng Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup .

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN