auto backup Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Auto Backup Code Và Database Trên VPSSIM

Posted on: 01/12/2017 Last Updated: 01/12/2017 No comments
Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Auto Backup Code Và Database Trên VPSSIM

VPSSIM có hỗ trợ chức năng tự động sao lưu website code và tự động sao lưu database.  Các bản sao lưu được lưu trữ trên VPS tối đa 42 ngày tùy theo lựa chọn của bạn.  Sau thời gian bạn config, những bản backup cũ sẽ được tự động xóa để tiết kiệm không gian ổ cứng. Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết hơn về hai chức năng tự động sao lưu code và database trên VPSSIM.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN