Webmin Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên VPS CentOS 7

Posted on: 30/10/2014 Last Updated: 30/10/2014 8 Comments
Install Webmin on CentOS 71 300x130 - Hướng dẫn cài đặt Webmin trên  VPS CentOS 7

Để VPS có hiệu suất tốt nhất, bạn có thể sử dụng VPSSIM để cài đặt, tối ưu và quản lý VPS.  Nhưng với một số bạn chưa làm quen với Nginx được, chúng ta có thể thử  sử dụng webmin để cài đặt VPS. Webmin giúp quản lý DNS, DHCP, MySQL server, PostgrSQL và nhiều dịch vụ khác nữa. Nó giúp quản lý người dùng, disc, file hệ thống, process… Bài viết này sẽ giúp bạn cách cài đặt Webmin trên VPS sử dụng […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN