413 error Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large Error and Solution trên Nginx

Posted on: 01/10/2014 Last Updated: 01/10/2014 8 Comments
sua loi 423 nginx 300x130 - Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large Error and Solution trên Nginx

Khi bạn upload file có dung lượng khá cao ở website nằm trên server sử dụng Nginx làm webserver hoặc sử dụng nginx làm reverse proxy thì xuất hiện lỗi Nginx 413 Request Entity Too Large Lỗi này xuất hiện do dung lượng file bạn upload lớn hơn config trong cấu hình Nginx và Php.ini. Trước tiên ta sẽ config cấu hình Nginx Bạn edit file nginx.conf. Tùy theo bạn lựa chọn cách cài đặt Nginx khác nhau mà nginx.conf có thể chọn lệnh như […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN