Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8

Posted on: 07/05/2014 Last Updated: 11/08/2014 No comments

Bạn muốn Ubuntu có giao diện (themes) giống Windows 7 hay 8 ? Việc đó rất đơn giản. Ta sẽ cài đặt windows 8 themes và icon. Sau đó dùng các công cụ như Unity Tweak Tool, Gnome-tweak-tool hoặc Ubuntu-Tweak để add giao diện và icon mới.

 

 

 

1.  Cài đặt themes Windows

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes
sudo apt-get update
sudo apt-get install win-themes

2. Cài đặt windows 8, 7  icon

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get install win-icons

huong dan thay doi giao dien cua ubuntu 14 04 va linux mint giong windows 8 979 - Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8

huong dan thay doi giao dien cua ubuntu 14 04 va linux mint giong windows 8 9791 - Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8

 

huong dan thay doi giao dien cua ubuntu 14 04 va linux mint giong windows 8 9792 - Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8

 

windows theme

 

huong dan thay doi giao dien cua ubuntu 14 04 va linux mint giong windows 8 9794 - Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8

 

huong dan thay doi giao dien cua ubuntu 14 04 va linux mint giong windows 8 9795 - Hướng dẫn thay đổi giao diện của Ubuntu 14.04 / Linux Mint giống Windows 8
Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN