Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Posted on: 07/05/2014 Last Updated: 07/05/2014 2 Comments

Khi bạn đăng nhập với mật khẩu root của mình thì nhận được lỗi:

Access denied for user ‘root’@’localhost’

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn reset mật khẩu root sử dụng mysqld_safe. Mật khẩu root ở đây là mật khẩu root của MySQL chứ không phải mật khẩu root quản lý VPS nha.

Để lấy lại mật khẩu MySQL bạn cần thực hiện qua 5 bước.

1. Tắt MySQL Server
2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)
3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL
4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)
5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Ta bắt đầu nha

1. Tắt MySQL server:

service mysql stop

Nếu lệnh trên không tắt được dịch vụ MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh dưới

killall mysql

2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)

mysqld_safe --skip-grant-tables


3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL

mysql -u root -p

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD(“new_password”) WHERE User = ‘root’;

bạn thay new_password bằng password mới của bạn.

4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)

killall mysqld_safe

5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.

sudo service mysql start

Okie rồi nha. Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu root MySQL khi không nhớ mật khẩu cũ.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN