Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS sử dụng CentOS 6

Posted on: 06/05/2014 Last Updated: 11/08/2014 5 Comments

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn quản lý VPS và cài đặt cho VPS : NGINX, MariaDB, FPM-CGI trong hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Servertut Script để quản lý VPS Linux
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) cho VPS sử dụng Centos 6.

Đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho mình một VPS.  Nếu bạn chưa có VPS, bạn có thể sử dụng VPS Digitalocean , tham khảo các mã giảm giá VPS tại VPS Coupon

Bây giờ mình bắt đầu cài đặt nhé:

Bạn cần kết nối với VPS qua SSH và sử dụng các lệnh phía dưới để cài đặt.

Bước 1:

sudo yum install httpd

 

 

Lệnh cài đặt APACHE cho VPS sử dụng centos 6

Bạn chờ một vài phút để Apache cài đặt xong. Sau khi apache cài đặt xong, bạn sử dụng lệnh dưới để khởi động apache.

sudo service httpd start

Bạn dùng trình duyệt truy cập vào http://ip-vps . Nếu được như hình bên dưới là VPS của bạn đã cài đặt thành công Apache.

 

Huong dan cai dat LAMP (Linux, apache,Mysql, Php) tren VPS centos 6

Bước 2: Cài đặt MYSQL cho VPS Centos 6

Bạn sử dụng lệnh sau để cài đặt Mysql:

sudo yum install mysql-server

Lệnh cài đặt MYsql cho VPS sử dụng centos 6

Sau khi việc cài đặt hoàn thành, ta khởi động MYSQL bằng lệnh:

sudo service mysqld start

Tiếp theo bạn cần cài đặt mật khẩu cho MYSQL.

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user. If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

Bạn Enter vì mật khẩu hiện tại chưa có.

 

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n]

Bạn chọn Y rồi Enter

Tiếp theo điền mật khẩu 2 lần và làm theo hướng dẫn:

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Vậy là bạn đã cài xong MYsql.

Bước 3 – Cài đặt PHP

sudo yum install php php-mysql

Lệnh cài đặt PHP cho VPS sử dụng centos 6

Để PHP tự động khởi động mỗi khi ta khởi động lại VPS ta sử dụng lệnh sau:

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on

Ta cần khởi động lại Apache để thay đổi có hiệu lực:

sudo service httpd restart

Kiểm tra cấu hình PHP:

sudo nano /var/www/html/info.php

Chèn nội dung sau vào file info.php

Bạn lưu lại và thoát ra. sau đó truy cập vào http://ip-vps/info.php nếu được nội dung phía dưới là thành công:

Thong tin PHP VPS Centos - Hướng dẫn cài đặt php cho VPS Centos 6

Chúc bạn thành công !

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN