Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17

Posted on: 05/05/2014 Last Updated: 17/05/2014 No comments

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17.
Bạn có thể cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên UBuntu 14.04 hay Linux Mint rất đơn giản. Để cài đặt bạn hãy vào Terminal và sủ dụng lệnh sau:

sudo apt-get install lamp-server^

Kiểm tra xem apache đã hoạt động chưa, hãy truy cập localhost. Nếu thành công sẽ được trang như hình dưới

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17

Kiểm tra xem PHP đã hoạt động chưa, bạn tạo file info.php trong /var/www/ với nội dung sau:

Sau đó truy cập http://localhost/info.php

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN