Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

Posted on: 05/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments
Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

1. Thêm repository qua terminal

 

sudo sh -c ‘echo “deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner” >> /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list’

2. Cập nhật ubuntu

sudo apt-get update

 

3.  Cài đặt Skype trên ubuntu 14.04, 14.10 hay Linux Mint

sudo apt-get install skype

 

 

Lưu ý:  Bạn cài đặt skype trên Lubuntu, Xubuntu hay Kubuntu các phiên bản khác cũng tương tự

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN