Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ internet bằng lệnh Terminal

Posted on: 28/04/2014 Last Updated: 28/04/2014 No comments
Hướng dẫn kiểm tra tốc độ internet bằng lệnh Terminal

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ internet bằng lệnh Terminal

Ta có thể kiểm tra tốc độ đường truyền internet trên Ubuntu 14.04, 13.10, 13.04, 12.04  bằng Speedtest-cli. Cách làm như sau:

Bạn mở Terminal, copy và pate các lệnh

1. cài đặt python-pip

sudo apt-get install python-pip


2. Cài đặt speedtest-cli

sudo pip install speedtest-cli


3. Cài đặt speedtest-cli bằng easy_install

easy_install speedtest-cli
wget -O speedtest-cli https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli

Từ bây giờ bạn có thể thực hiện kiểm tra tốc độ Download và Upload  máy tính của mình bằng lệnh sau:

speedtest-cli

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN