Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM Update 4.0.0.0 – Hỗ trợ backup & restore full website và rất nhiều nâng cấp khác

Posted on: 18/12/2017 Last Updated: 19/12/2017 40 Comments

Trong ngày mai 19/12/2017 VPSSIM phiên bản 4.0.0.0 sẽ được mình public để mọi người nâng cấp và sử dụng.  Rất nhiều chức năng hiện tại được update hoàn thiện hơn. Đặc biệt trong lần nâng cấp này, VPSSIM sẽ được bổ xung thêm chức năng sao lưu và phục hồi full website (cả code và database) cho website bất kỳ. Với chức năng này việc sao lưu , phục hồi và chuyển website sang VPS khác chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.VPSSIM Update 4.0.0.0 - Hỗ trợ backup & restore full website và rất nhiều nâng cấp khác

Dưới đây là những nâng cấp trong phiên bản 4.0.0.0

Thêm Chức Năng Sao Lưu & Phục Hồi Full Website

Trong phiên bản hiện tại, chức năng Sao Lưu & Phục Hồi Full Website trong phần Backup & Restore Code chỉ là đường dẫn đến chức năng Sao Lưu & Phục Hồi Full Website trong phần WordPress Blog Tools. Nhưng ở phiên bản 4.0.0.0, đây sẽ là chức năng thực sự. VPSSIM sẽ hỗ trợ sao lưu website và database cùng một lúc. Với các code như wordpress, mybb, phpbb, joomla khi phục hồi website, VPSSIM sẽ auto config để bạn sử dụng luôn website sau khi phục hồi.

Mình giới thiệu đơn giản hơn , với các code wordpress, mybb, phpbb, joomla khi backup, bạn chỉ cần nhập tên website, VPSSIM sẽ tự tìm database. Sau đó VPSSIM sẽ tự động sao lưu cả code và database thành 1 file duy nhất. Khi bạn cần phục hồi website này, có thể ở VPS mới chẳng hạn. Đơn giản chỉ cần thêm website vào VPS, không cần tạo database mới cho website site này nữa. Chỉ cần chạy chức năng Phục Hồi Full Website và upload file backup lên VPS, VPSSIM sẽ tự động tìm file backup, tạo database mới rồi phục hồi code và database mới từ file backup. Sau đó VPSSIM sẽ auto config website sử dụng database mới luôn.

Sau khi phục hồi website xong, truy cập website trên trình duyệt và “BINGO”, website chạy được ngay mà không cần config gì nữa.  Rất tiện lợi luôn :)

Với các code khác bạn cũng không cần tạo database mới khi phục hồi website. Nhưng VPSSIM chỉ có thể phục hồi code và database thôi. Bạn cần config code sử dụng database mới. VPSSIM sẽ thông báo tên database này khi phục hồi xong.

Đặc biệt nếu bạn sử dụng file backup của website này để phục hồi cho website khác, VPSSIM cũng sẽ thông báo và tùy lựa chọn của bạn mà VPSSIM sẽ tiếp tục thực hiện để bạn clone website.  Tuy nhiên, trong trường hợp này, với các codewordpress, mybb, phpbb, joomla VPSSIM chỉ có thể phục hồi code,  database và config trong file cấu hình của code thôi. Bạn vẫn phải vào phpmyadmin config thêm nếu cần thiết. Như code wordpress nếu clone website, ta sẽ phải chỉnh lại table Option trong database để hoàn thành clone website, nếu không website mới sẽ redirect về website cũ.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 101M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8.) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay sao luu hoac phuc hoi full code + database cho
-------------------------------------------------------------------------
Website. Trong qua trinh phuc hoi website, VPSSIM se tu dong tao database
-------------------------------------------------------------------------
cho website neu can thiet. Ban khong can tao database cho website truoc 
-------------------------------------------------------------------------
khi chay chuc nang nay.
=========================================================================
LUA CHON SAO LUU HAY PHUC HOI WEBSITE
=========================================================================
1) Sao Luu Full Website + Database
2) Phuc Hoi Full Website + Database
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
VPSSIM se backup Code website + Database cung mot luc. Ban co the phuc
-------------------------------------------------------------------------
hoi website bang chuc nang [ Phuc Hoi Full Website + Database ]
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach website co du lieu:
-------------------------------------------------------------------------
aaa.vn				  vpssim.vn
ddd.vn				  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: 

 Thêm Chức Năng Xem Thông Tin Database

Chức Năng Xem Thông Tin Database được mình bổ xung trong phần Quản Lý Database.

Với chức năng này, bạn có thể xem dung lượng của database, username và password của database đó luôn.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 39M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 10
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xem thong tin cua Database.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach database tren server ? [y/N] y
=========================================================================
hanoioi				  vpssim_com_95c1
hasdas_com_6df4			  vpssim_com_e619
=========================================================================
Nhap ten database [ENTER]: vpssim_com_e619

Kết quả:

=========================================================================
Thong tin database vpssim_com_e619:
-------------------------------------------------------------------------
Ten database: vpssim_com_e619
-------------------------------------------------------------------------
Dung luong hien tai: 0KB
-------------------------------------------------------------------------
Username: vpssimcome619 | Password: c2ef825c0c7f6956
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 39M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

 Thêm Chức Năng Cài Đặt SSL Free Let’s Encrypt Cho Sub-Domain

Với chức năng cài đặt SSL hiện tại, VPSSIM sẽ cài đặt SSL cho cả www và non_www domain nhưng với sub-domain thì điều này không cần thiết. Chỉ cần cài cho non_www là đủ.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
            Cai Dat SSL - Let's Encrypt 
=========================================================================
          Powered by Acme.Sh | Version: 2.7.5
=========================================================================
1) Cai Dat SSL Cho Domain   5) Renew SSL
2) Setup SSL For Sub Domain  6) List Domain Cai Dat SSL
3) Kiem Tra SSL		   7) Remove SSL (Back to HTTP)
4) Auto Renew SSL	   8.) Upgrade Acme.sh
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat SSL (Let's Encrypt) cho sub domain.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se khong cai dat SSL cho www.domain.com, vi vay ban khong nen dung
-------------------------------------------------------------------------
chuc nang nay cai dat SSL Let's Encrypt cho domain. Luu y:
-------------------------------------------------------------------------
Neu ban redirect 108.61.150.186 toi website khac.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se khong the hoan thanh cai dat SSL.
-------------------------------------------------------------------------
Xem huong dan tai: https://vpssim.vn/letsencrypt
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach website:
-------------------------------------------------------------------------
aaa.vn				  vpssim.vn
ddd.vn				  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten sub domain [ENTER]:

Update Chức Năng Thay đổi Phiên Bản Nginx và PhpMyAdmin

Chức năng Thay đổi phiên bản nginx  

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
            Update / Upgrade Service 
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat Nginx phien ban tuy chon cho server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro cai dat Nginx tu phien ban 1.9.9 tro len.
-------------------------------------------------------------------------
Nginx version: 1.13.7 | Xem cac phien ban Nginx tai: http://nginx.org
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem cac phien ban Nginx hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
1.13.7	  1.13.2	1.12.0	  1.11.9	1.11.4	  1.10.2
1.13.6	  1.13.1	1.11.13	  1.11.8	1.11.3	  1.10.1
1.13.5	  1.13.0	1.11.12	  1.11.7	1.11.2	  1.10.1
1.13.4	  1.12.2	1.11.11	  1.11.6	1.11.1	  1.10.0
1.13.3	  1.12.1	1.11.10	  1.11.5	1.11.0	  1.9.9
=========================================================================
Nhap phien ban Nginx ban muon su dung [ENTER]: 

Chức năng Thay đổi phiên bản PhpMyadmin

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
            Update / Upgrade Service 
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat phpMyAdmin phien ban tuy chon
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem cac phien ban PhpMyAdmin hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
4.7.6	   4.7.2	  4.6.6	 4.6.5		4.6.2
4.7.5	   4.7.1	  4.6.5.2	 4.6.4		4.6.1
4.7.4	   4.7.0	  4.6.5.1	 4.6.3		4.6.0
4.7.3
=========================================================================
Nhap phien ban phpMyAdmin ban muon su dung [ENTER]:

Những Chức Năng Được Nâng Cấp

Dưới đây là toàn bộ những chức năng được nâng cấp hoàn thiện hơn cũng như fix lỗi còn tồn tại :

 1. Thêm website & Code
 2. Xóa website
 3. Backup & Restore code
 4. Quản lý database
 5. Quản lý Zend Opcache
 6. Quản Lý FTP Account
 7. WordPress Blog Tools
 8. Cài đặt FreeSSL (Let’s Encrypt)
 9. Tiện ích –  Addons
 10. Server status
 11. Update  System

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN