Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Ý nghĩa các thông số trong lệnh top

Posted on: 25/03/2014 Last Updated: 25/04/2014 No comments

Y nghia cac thong so trong lenh top vps
Có lẽ tất cả các bạn sử dụng VPS đều sử dụng qua lệnh TOP -c trong ssh rồi đúng không? Nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của các thông số trên đó. Trong bài này mình sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thông số chúng ta hay sử dụng.

Cpu(s): 6.0%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 78.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 12.0%st

Bạn có thể xem giải thích bằng tiếng Anh cho dễ hiểu nếu bạn hiểu rõ về các thuật ngữ của hệ thống.

us: user cpu time (or) % CPU time spent in user space
sy: system cpu time (or) % CPU time spent in kernel space
ni: user nice cpu time (or) % CPU time spent on low priority processes
id: idle cpu time (or) % CPU time spent idle
wa: io wait cpu time (or) % CPU time spent in wait (on disk)
hi: hardware irq (or) % CPU time spent servicing/handling hardware interrupts
si: software irq (or) % CPU time spent servicing/handling software interrupts
st: steal time - - % CPU time in involuntary wait by virtual cpu while hypervisor is servicing another processor (or) % CPU time stolen from a virtual machine.

Nếu bạn dịch chuẩn sang tiếng Việt thì hãy coment chia sẻ nhé ! Cảm ơn bạn.
Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:, ,


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN