Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap để tăng tốc độ, giảm Lag cho VPS

Posted on: 25/04/2014 Last Updated: 05/06/2015 28 Comments

Hiện nay đa số các VPS đều sử dụng ổ SSD, ta có thể tận dụng ở SSD này để tạo SWAP hay RAM ảo cho VPS. Với các VPS có RAM nhỏ – dưới 1 GB thì tạo swap đặc biệt quan trọng vì nó giúp bạn tăng tốc độ VPS, giảm lag hay quá tải VPS vì thiếu RAM. Đặc biệt với các website có lượng truy cập lớn, sử dụng MSQL, nếu ram bạn không đủ sẽ dẫn tới hiện tượng MSQL stop và mất kết nối.

Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap để tăng tốc độ, giảm Lag cho VPS

Chú ý: Nếu bạn sử dụng VPSSIM để quản lý VPS thì trong VPSSIM menu đã tích hợp sẵn chức năng tạo swap rồi nhé. Xem thêm về VPSSIM  tại:

Theo các bước dưới bạn sẽ tạo SWAP 1 GB, SWAP nên được điều chỉnh bằng 1 hoặc 2 lần RAM.  Nếu bạn để vượt quá thông số này sẽ làm giảm hiệu suất của hệ thống.

1. Truy cập vào VPS qua SSH
Kiểm tra xem VPS của bạn đã tạo SWAP chưa

swapon -s

Nếu VPS của bạn chưa có Swap thì kết quả sẽ như sau:

Filename Type Size Used Priority

2.  Tạo file SWAP:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k

Bạn có thể thay 1014k bằng 512k nếu muốn SWAP bằng 512 MB và 2048k nếu muốn SWAP bằng 2 GB

3.  Tạo SWAP

mkswap /swapfile

Nếu thành công, bạn sẽ nhìn thấy dòng phía dưới

Setting up swapspace version 1, size = 1048572 KiB
no label, UUID=257be8d9-54ee-4cc2-962d-cdadeadba1f4

4. Kích hoạt SWAP

swapon /swapfile

5. CHMOD cho SWAP

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

6. Kích hoạt SWAP tự động khởi động khi khở động lại VPS.
Nếu bạn không làm bước này, mỗi khi khởi động lại VPS, SWAP sẽ bị tắt và bạn phải bật thủ công bằng lệnh Swap on

nano /etc/fstab

Thêm vào cuối dòng sau:

/swapfile none swap sw 0 0

Sau đó nhấn CTRL + O để lưu – >  Enter ->  CTRL + X để thoát ra.

Vậy là bạn đã tạo thành công Swap cho VPS của mình rồi.
bạn có thể sử dụng command Top -c để kiểm tra dung lượng SWAP và tình trạng đã hoạt động hay chưa.

Với VPS UBuntu (Ubuntu 10.04, 12.04, 14.04), Centos ( Centos 5, Centos 6) hay các Distro linux khác bạn đều làm tương tự.

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN