Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM Update 3.7.2 – Hỗ trợ Config Cấu Hình PHP (Enable/Disable PHP function …), Block & Unblock Country Trong CSF Firewall, Disable SSH Timeout …

Posted on: 19/08/2016 Last Updated: 28/08/2016 79 Comments

vpssim-menu

Hôm nay mình nâng cấp VPSSIM lên phiên bản 3.7.2. Trong lần nâng cấp lần này, VPSSIM sẽ tiếp tục được hoàn thiện hơn khi hỗ trợ cấu hình cài đặt PHP và thêm chức năng mới cho CSF Firewall. Sau đây là những update trong lần nâng cấp này.

Thêm Chức Năng Config Cấu Hình PHP

cau hinh php vpssim

Những chức năng trong phần Config Cấu Hình PHP:

  1. Config các giá trị:  Max Execution Time, Max Input Time, On/Off Display Errors,  Memory Limit, Upload Max Filesize, Max Input Vars

Lưu ý khi config Upload Max Filesize: Khi bạn cấu hình giá trị này,  giá trị max upload của Nginx cũng sẽ thay đổi theo.  (Nếu mình không cho thay đổi theo thì thay đổi này không có ý nghĩa nữa :) )

cau hinh Max Execution Time vpssim

2. Enbale / Disable PHP Functions:

Để bảo mật, mặc định VPSSIM sẽ Disable 16 hàm PHP: escapeshellarg, passthru, proc_get_status, show_source,  escapeshellcmd, pcntl_exec, proc_nice, shell_exec, exec, popen, proc_open, symlink, ini_alter, proc_close, proc_terminate, system .

Tuy nhiên, một số code sẽ không chạy khi một trong những hàm này bị disable.  Vì vậy bạn cần sử dụng chức năng này để enable hàm php đó lên.

Lưu ý khi sử dụng:

  • Chức năng này chỉ hỗ trợ enable/disable 16 hàm , nếu muốn disable những hàm php khác bạn phải tự config.
  • Hàm php nào không có trong danh sách tức là hàm đó đang được enable
  • Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều hàm php để disable. Để  lựa chọn nhiều hàm php, sau khi lựa chọn 1 hàm xong nhấn Enter 1 lần và  bạn tiếp tục lựa chọn hàm khác. Nếu muốn kết thúc config thì không chọn hàm php khác nữa mà nhấn Enter lần 2.
  • Sau khi chọn hàm php xong, nếu không muốn lựa chọn hàm nào thì bạn chọn lại hàm đó và nhấn Enter..
  • Sử dụng Menu số 17  khi bạn muốn dùng config mặc định (Disable 16 hàm mặc định).

lua chon disable php function vpssim

Hoàn thành cài đặt:

lua chon disable php function thanh cong vpssim

3. Config Mặc Định

Đưa config php về config mặc định của VPSSIM.

config mac dinh php vpssim

Thêm Chức Năng Block & Unblock Country Cho CSF Firewall

CSF Firewall có hỗ trợ block một (hoặc nhiều) đất nước truy cập vào server (website trên server).  Sử dụng 2 chức năng mới này, sẽ cực kỳ đơn giản để bạn block truy cập từ một (hoặc nhiều) đất nước.  Không cần phải tìm và edit file config nữa, chỉ cần nhập mã nước, VPSSIM sẽ check mã nước có hợp lệ hay không và auto config cho bạn.

Không rõ CSF Firewall hỗ trợ block bao nhiêu đất nước nhưng VPSSIM hỗ trợ config, check chính xác country code cho 249 đất nước và vùng lãnh thổ. :)

Danh sách mã nước các bạn có thể xem ở đây: https://vpssim.vn/country-codes.txt

  1. Chức năng  Block Countries By CSF

Nếu muốn block nước nào, bạn cần nhập mã nước gồm 2 chữ cái của nước đó. Nếu muốn block nhiều nước, bạn nhập các mã nước liên tiếp, cách nhau bằng dấu phảy và không có khoảng trống (space) giữa các mã.

CSF Firewall yêu cầu nhập mã nước bằng chữ cái in hoa, nhưng VPSSIM chấp nhận cả chữ to và chữ nhỏ nhé :)

Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác các mã nước, không sử dụng space, mỗi mã nước nhập 1 lần duy nhất nếu không VPSSIM sẽ báo lỗi hết và bạn sẽ phải nhập lại từ đầu.

block country csf firewall vpssim

Cấu hình hoàn thành:

block country csf firewall vpssim hoan thanh

2. Unblock All Countries

Nếu bạn không muốn block các nước trên nữa, sử dụng chức năng này để unblock

unblock all country csf firewall vpssim

Cấu hình SSH Timeout

Nếu bạn khó chịu vì  kết nối SSH tới server tự động thoát sau một thời gian không theo tác, hãy sử dụng chức năng này để disable nó.

config ssh timeout vpssim

Các Nâng Cấp Khác

Ngoài các nâng cấp trên, mình còn cập nhật các chức năng:

  • Tự động check và update WP-CLI lên phiên bản mới nhất khi sử dụng chức năng Cài Đặt WordPress
  • Fix bug cài đặt CSF Firewall trong Quản Lý VPS backup

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN