Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tăng tốc độ download FTP và HTTP trên Linux (Ubuntu, Linux mint, Fedora, Debian, Centos ..) bằng Axel

Posted on: 17/07/2016 Last Updated: 17/07/2016 No comments

Trong bài viết trước, mình có bài viết về tăng tốc cài đặt phần mềm cho Ubuntu/Linux Mint bằng apt-fast, bản chất của apt-fast là sử dụng phần mềm Axel để tăng tốc độ download phần mềm.  Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng axel để tăng tốc download phần mềm hay dữ liệu bạn cần tải. Có thể nói, Axel là một trong những phần mềm tăng tốc download tốt nhất trên linux.

huong dan cai dat phan mem tang toc download axel cho linux ubuntu centos fedora

Axel cũng tương tự như các trình tăng tốc độ download khác đó là download file cần tải theo nhiều phần, mỗi phần mở một kết nối tới server chứa file cần tải. Vì vậy tốc độ tải sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tuy nhiên nếu server chứa file cần tải chỉ cho phép một silent mở tối đa 1 kết nối tới server thì việc tăng tốc sẽ không có tác dụng :)

Cách cài đặt AXEL – Command tăng tốc download cho Linux

Ubuntu / Linux Mint / Debian : 

sudo apt-get install axel

Hoặc

aptitude install axel

CentOS/RHEL (6,7)

yum install epel-releas
yum install axel

Fedora 

yum install axel   
dnf install axel   [Fedora 23+]

Cấu Hình Axel – Command tăng tốc download cho Linux

Bạn có thể cấu hình axel bằng cách chỉnh sửa file: /etc/axelrc .  Config giá trị nào thì bạn cần uncoment dòng đó nhé.

reconnect_delay: Thời gian axel chờ trước khi mở thêm một một kết nối tới server

max_speed: Tốc độ tối đa axel có thể tải. Tốc độ này không thể lớn hơn tốc độ thực của đường truyền internet của bạn được.  Thông thường ta set là KB/s hoặc MB/s .

num_connections: Số lượng kết nối tối đa Axel có thể mở tới server. Trong hầu hết các trường hợp, giá trị này để là 4 là đủ dùng.

connection_timeout: Sau thời gian này, nếu kết nối tới server vẫn thất bại, axel sẽ hủy kết nối này.

http_proxy:  Thiết lập proxy cho việc download file. Thông thường có dạng (http://:PORT)

no_proxy:  List những domain mà khi tải file từ những domain này, axel sẽ không sử dụng proxy.

verbose: Chọn giá trị 0 nếu tắt thông báo exel hoặc 1 nếu bật thông báo.

Để tìm hiểu rõ hơn về axel, bạn có thể dùng command:

axel --help

vpssim@mrOanhPC ~ $ axel –help
Usage: axel [options] url1 [url2] [url…]

–max-speed=x -s x Specify maximum speed (bytes per second)
–num-connections=x -n x Specify maximum number of connections
–output=f -o f Specify local output file
–search[=x] -S [x] Search for mirrors and download from x servers
–header=x -H x Add header string
–user-agent=x -U x Set user agent
–no-proxy -N Just don’t use any proxy server
–quiet -q Leave stdout alone
–verbose -v More status information
–alternate -a Alternate progress indicator
–help -h This information
–version -V Version information

Report bugs to submit@bugs.debian.org (using reportbug)

Ngoài ra, để đặt đổi tên file tải về bạn có thể sử dụng option -o để đặt tên file tải về.

Ví dụ:

axel -n 10 -o=vpssim.zip http://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN