Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM update 2.4.3 – Phục hồi Database từ file backup không thể đơn giản hơn :)

Posted on: 02/05/2016 Last Updated: 28/08/2016 25 Comments

Trong lần nâng cấp này, mình thay đổi cách hoạt động của chức năng Restore (Phục hồi) database từ file backup.  Không còn những thao tác rườm ra phức tạp như các phiên bản trước,  từ phiên bản này bạn chỉ cần upload file backup database lên thư mục gốc của website cần phục hồi database, upload file xong vào VPSSIM, chọn chức năng Phục hồi Database , sau đó nhập tên Databasewebsite cần phục hồi database. Nếu tìm thấy file backup bạn vừa upload lên, VPSSIM sẽ tự động phục hồi database và thông báo kết quả cho bạn luôn.

Sau đây là những update trong phiên bản lần nàyCách sử dụng chức năng Phục hồi database.

Các Update chính trong phiên bản 2.4.4

  • Update chức năng Restore (Phục Hồi) Database
  • Update chức năng Update WordPress An toàn – Trong WordPress Blog Tools. Định dạng sao lưu database sẽ chuyển sang định dạng file backup database quen thuộc của VPSSIM – TAR.GZ
  • Update chức năng Sao lưu Database của WordPress Blog Tools. File backup sẽ được chuyển sang .TAR.GZ
  • Update chức năng Phục Hồi Database của WordPress Blog Tools. Thông minh và chính xác hơn. Hỗ trợ .TAR.GZ

Cách sử dụng chức năng Restore (Phục hồi) Database

Phục hồi database cho tất cả website

Đường dẫn chức năng phục hồi database : VPSSIM menu ==> Quản lý Database ==> Backup & Restore 1 Database ==> Restore (Phục hồi) database

Trường hợp trên VPS đã tạo file backup database

Nếu bạn đã tạo file backup cho database cần phục hồi bằng chức năng Backup Database. Trong trường hợp này, VPSSIM sẽ cho ta 2 lựa chọn phục hồi database

  1. Phục hồi từ file backup đã tồn tại trên VPS
  2. Phục hồi từ file backup khác

phuc hoi database bang vpssim - co file backup

Nếu ta lựa chọn phục hồi database từ file backup có sẵn: VPSSIM sẽ phục hồi ngay lập tức từ file backup này.

Nếu ta lựa chọn phục hồi database từ file backup khác:

+ Để VPSSIM nhanh chóng phục hồi database bạn yêu cầu, hãy đổi tên file backup (định dạng TAR.GZ) thành VPSSIM-DATABASE.tar.gz, sau đó upload lên thư mục public_html của domain rồi chạy chức năng Phục hồi database từ file backup khác. VPSSIM sẽ tìm file backup và phục hồi cho database luôn:

phuc hoi database bang vpssim - co file backup 2

hoàn thành phục hồi:

phuc hoi database bang vpssim - co file backup 3

+ Nếu bạn không upload file VPSSIM-DATABASE.tar.gz vào thư mục public_html của domain sử dụng database cần phục hồi trước thì VPSSIM sẽ yêu cầu bạn upload lên:

phuc hoi database bang vpssim - khong co file backup

Bây giờ bạn cần upload file VPSSIM-DATABASE.tar.gz lên /home/domain.com/public_html, sau đó nhấn Enter để VPSSIM phục hồi database. Nếu bạn không upload lên mà nhấn Enter, VPSSIM không tìm thấy file backup sẽ báo lỗi ngay:

phuc hoi database bang vpssim - khong co file backup 2

Nếu VPSSIM tìm thấy file backup:

phuc hoi database bang vpssim - khong co file backup 3

phuc hoi database bang vpssim - khong co file backup 4

Trường hợp trên VPS chưa tạo file backup database

Nếu trên VPS chưa có bản backup của Database cần phục hồi, khi bạn chạy chức năng Restore (Phục hồi) Datasatabase:

phuc hoi database bang vpssimta sẽ làm tương tự như các bước ở trên. Để VPSSIM chạy nhanh hơn, bạn có thể đổi tên file backup thành VPSSIM-DATABASE.tar.gz, upload lên thư mục gốc của domain cần phục hồi database rồi hãy chạy chức năng phục hồi database.

VPSSIM sẽ kiểm tra và phục hồi database luôn.

Phục hồi database cho WordPress website

Đường dẫn chức năng phục hồi database : VPSSIM menu ==> WordPress Blog Tools ==> Phục hồi database

Nếu website cần phục hồi sử dụng wordpress code và bạn không cần phục hồi database từ file backup bằng chức năng Backup Database thì ngoài cách như trên, ta có thể sử dụng chức năng Phục Hồi Database trong WordPress Blog Tools.

Khi sử dụng chức năng này, bạn không cần nhập tên database nữa, chỉ cần nhập tên website, upload file backup VPSSIM-DATABASE.tar.gz lên thư mục public_html của wordpress website. Sau đó chạy chức năng Phục Hồi Database VPSSIM sẽ tự tìm backup file và phục hồi vào database của wordpress website luôn.

phuc hoi database wordpress website 1

và kết quả:

phuc hoi database wordpress website 2

Nếu bạn không upload file VPSSIM-DATABASE.tar.gz lên trước khi chạy chức năng này, VPSSIM sẽ yêu cầu upload:

phuc hoi database bang vpssim - khong co file backup

sau đó VPSSIM sẽ chạy tương tự như trên.

Lưu ý: Để bảo mật, sau khi VPSSIM phục hồi database xong, VPSSIM sẽ đổi tên file backup VPSSIM-DATABASE.tar.gz thành tên mới không thể đoán được. Bạn hoàn toàn yên tâm, không cần lo lắng về vấn để lộ giữ liệu database.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN