Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM update 2.2.7 – Thêm lựa chọn xóa database khi remove website khỏi VPS

Posted on: 11/04/2016 Last Updated: 28/08/2016 19 Comments

Để đơn giản hóa việc xóa website mà không cần thực hiện thêm thao tác xóa database, mình update VPSSIM lên 2.2.7, hỗ trợ lựa chọn thao tác xử lý database khi xóa website khỏi VPS. Chức năng mới này chỉ hỗ trợ wordpress website. Với các code khác, có thể mình sẽ tìm hiểu thêm và tích hợp vào VPSSIM trong tương lai.

Cách sử dụng chức năng này rất đơn giản. Sau khi nhập tên website của bạn vào phần “Nhập tên website bạn muốn remove”, nếu website của bạn sử dụng wordpress code, ta sẽ bảng có lựa chọn như hình:

Bảng lựa chọn cách thức xóa website khỏi VPS

Bảng lựa chọn cách thức xóa website khỏi VPS

Ý nghĩa của menu bảng lựa chọn.

  1. Xóa cả Website + Database: VPSSIM sẽ xóa website code và database website sử dụng luôn.
  2. Chỉ xóa website, giữ lại database: VPSSIM chỉ xóa website, database sẽ được giữ lại
  3. Sao lưu website + Database trước khi xóa: Trước khi VPSSIM xóa website và database. VPSSIM sẽ sao lưu code và database trước.
  4. Hủy bỏ: Dừng quá trình xóa website và thoát về VPSSIM menu.

Hình mình họa cho kết quả khi lựa chọn chức năng Sao lưu website và Database trước khi xóa:

xoa website sau khi backup code va database thanh cong

Xóa Website và Database sau khi backup

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN