Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cách tăng WordPress Memory Limit – Tăng giới hạn RAM cho blog wordpress

Posted on: 22/03/2016 Last Updated: 03/11/2017 No comments

Nếu cảm thấy sau khi làm nhiều cách để tối ưu Blog wordpress nhưng vẫn chưa hiệu quả. Bạn có thể thử cách tăng lượng RAM dành cho code wordpress của bạn. Bạn có thể thử một trong những cách dưới đây:

Edit Wp-config.php

Thêm đoạn code dưới vào cuối file wp-config.php.

define('WP_MEMORY_LIMIT', '96M');

Nếu Server của bạn có bật cache php như Zend Opache chẳng hạn, bạn cần clear zend opcache để thay đổi có hiệu lực.

Xem thêm:

Edit php.ini

Nếu bạn có thể chỉnh sửa php.ini của server.  Tìm giá trị memory_limit

memory_limit = 64M ; Maximum amount of memory a script may consume (64MB)

Chỉnh sửa file .htaccess

Nếu không thể edit php.ini, bạn có thể edit file .htaccess.

php_value memory_limit 64M

Contact nhà cung cấp host

Nếu các cách trên không giải quyết được. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp hosting.

 

 

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn