Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Khắc phục lỗi “Host key verification failed…” trên SSH

Posted on: 21/03/2016 Last Updated: 21/03/2016 No comments

“Host key verification failed” xuất hiện khi “host key” trên VPS hay Server (remote host) của bạn thay đổi.
Thông tin của remote host được lưu trữ trong ~/.ssh/known_hosts. Bạn có thể khắc phục lỗi bằng cách chỉnh file này và xóa đi key cũ. Hoặc đơn giản dùng lệnh sau:

ssh-keygen -R IP-VPS

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN