Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tạo script tự động đăng nhập SSH nhiều VPS trên OSX

Posted on: 19/03/2016 Last Updated: 19/03/2016 No comments

Trong bài viết trước mình có đề cập tới cách  tạo bash script tự động đăng nhập SSH nhiều VPS trên Linux, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện tạo bash script này trên OSX.

Trên OSX có tích hợp sẵn Terminal, nhưng mình thích sử dụng Iterm 2 hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng.

Trước khi thực hiện, bạn cần cài đặt gói HomeBrew trên máy tính của mình:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Trong quá trình cài, nếu máy tính của bạn chưa cài đặt Xcode  chương trình sẽ yêu cầu cài đặt  xcode trước, bạn làm theo yêu cầu của nó là được.

sau khi cài đặt HomeBrew xong, bạn cần cài đặt ssh-copy-id :

brew install ssh-copy-id

Bây giờ ta bắt đầu các bước thực hiện:

Enable Tài khoản Root trên OSX

Mặc định trên OSX, tài khoản Root bị vô hiệu hóa. Bạn phải enable tài khoản Root trước. Cách thực hiện xem ở bài viết này (Apple) hoặc xem video hướng dẫn trên Youtube

Tạo SSH Key cho User root

su

Để chuyển sang user root. Sau đó tạo ssh key bằng lệnh

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -P ""

 Copy SSH Key tới VPS

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub IP-VPS

Port mặc định của SSH là 22 nhưng nếu bạn đã thay đổi SSH port thành port xxxx, ta cần thêm port xxx này vào lệnh trên:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub IP-VPS -pxxx

Sau đó ta phải nhập mật khẩu của VPS để hoàn tất việc copy ssh key.

sh-3.2# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 108.61.150.186 -p2016
/usr/local/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/var/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/local/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/local/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@108.61.150.186's password:

Number of key(s) added:    1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -p '2016' '108.61.150.186'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

 Kiểm tra Auto Login

Bây giờ, ta login vào VPS sẽ không cần nhập mật khẩu nữa. Nếu bạn vẫn phải nhập mật khẩu thì ta cần thực hiện lại bước 2 sau khi reset ssh-key gen cho IP-VPS

Tạo Bash script lựa chọn đăng nhập vào nhiều VPS

Tương tự như bài viết tạo bash script lựa chọn tự động đăng nhập nhiều VPS trên Linux (Ubuntu/Centos/..) ta cũng tạo một file file server.sh có nội dung tương tự:

#!/bin/bash
echo "Chon Server: 1) 108.61.150.186 2) 107.192.97.133 "
read n
case $n in
  1) ssh root@108.61.150.186 -p2016;;
  2) ssh root@107.192.97.133;;
  *) exit;;
esac
done

nếu có 3 VPS thì ta tạo nội dung như dưới:

#!/bin/bash
echo "Chon Server: 1) 108.61.150.186 2) 107.192.97.133 3) 111.222.33.444 "
read n
case $n in
  1) ssh root@108.61.150.186 -p2016;;
  2) ssh root@107.192.97.133;;
  3) ssh root@111.222.33.444
  *) exit;;
esac
done

ta chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi tại file trực tiếp trên Terminal

nano server.sh

copy nội dung hoàn thiện vào sau đó , nhấn đồng thời 2 phím CTRL + phím X ==> điền Y và Enter để lưu file.

nano server

Tiếp theo chmod để file có quyền run

chmod +x server.sh

Sau khi chmod xong, ta chạy server.sh bằng lệnh

./server.sh

 

nano server 2

Mình không hiểu rõ về OSX nên cách thực hiện này có thể hơi rối rắm và phức tạp. Bạn nào biết cách đơn giản hơn hãy comment đóng góp  nhé. Mình cảm ơn nhiều.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN