Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cách chặn domain trỏ vào IP của VPS – Nginx Webserver

Posted on: 07/07/2015 Last Updated: 18/12/2017 8 Comments

Như các bạn biết, sau khi trỏ một domain vào địa chỉ IP của VPS thì  truy cập domain đó ta sẽ được nội dung tương tự như truy cập vào địa chỉ IP của VPS. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách chặn không cho domain không phải của mình trỏ về IP của VPS. Nếu trên VPS chưa add domain vào (không tồn tại file vhost của domain đó), khi truy cập domain sẽ bị lỗi 403.

Cách thực hiện như sau:

Thêm:

deny all;

vào block server của file vhost domain chính:
edit tương tự:

server {
    listen      80 default;
    deny all;
}

Sau đó lưu lại và khởi động lại nginx

service nginx restart

Từ bây giờ, tất cả những domain không phải của bạn nếu trỏ về IP VPS của bạn sẽ được nội dung như hình dưới:

403 eror

 

Với VPS dùng VPSSIM, đường dẫn của vhost config VPS là: /etc/nginx/conf.d/vpssim.demo.conf

Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng config này cho server cài VPSSIM, bạn sẽ không cài đặt SSL Let’s Encrypt cho các VPSSIM bằng các chức năng có sẵn của VPSSIM.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

No Related Post



Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN