Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cấu hình để Mod Security và CSF Firewall không chặn Googlebots

Posted on: 17/06/2015 Last Updated: 17/06/2015 9 Comments

Trong trường hợp Google bots tạo một lượng kết nối quá lớn tới website, nếu trên VPS/Server của bạn có cài đặt Mod Security và CSF Firewall  thì google bot có thể bị hiểu lầm là đang tấn công website và sẽ bị chặn. Hậu quả là google bot sẽ không thể truy cập vào site của bạn nữa. Để khắc phục điều này , bạn cần config Mod Security Rules và CSF Firewall rules như sau:

google bot

1. Với  Mod Security Rules

#Allow googlebots
SecRule REMOTE_HOST googlebot.com$ allow,pass

#Add this to your config. The right way to identify Google bot is it's User-Agent.
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "Googlebot" phase:1,nolog,allow,ctl:ruleEngine=off

# GoogleBot by user-agent…
SecRule HTTP_USER_AGENT “Google” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Googlebot” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “GoogleBot” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “googlebot” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Googlebot-Image” nolog,allow
##
SecRule HTTP_USER_AGENT “AdsBot-Google” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Googlebot-Image/1.0″ nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Googlebot/2.1″ nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Googlebot/Test” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Mediapartners-Google/2.1″ nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “Mediapartners-Google*” nolog,allow
SecRule HTTP_USER_AGENT “msnbot” nolog,allow

 

2. Với CSF Firewall

Ta thêm vào file /etc/csf/csf.rignore đoạn code sau:

.googlebot.com

Với VPS sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý, trong phiên bản update sắp tới mình sẽ cập nhật thêm code này vào config và thêm một số config tối ưu khác.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN