Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tìm IP thật của website sử dụng dịch vụ Cloudflare để ẩn IP

Posted on: 31/01/2015 Last Updated: 31/01/2015 4 Comments

tim ip dung dang sau cloudflare

Với một số website, chưa thực sự “config” tốt việc ẩn IP qua cloudflare thì việc tìm IP thật rất đơn giản với script cloudflare-ip. Nếu bạn muốn ẩn IP hoàn toàn cho website của mình, hãy dùng tiện ích này để check, dựa vào kết quả script mà bạn biết được mình config còn “lộ”  ở công đoạn nào để khắc phục.

Tools này chỉ chạy trên hệ điều hành Linux và trên SSH. Bạn có thể chạy trên VPS hoặc máy tính của mình. Sau đây là cách thực hiện:

1. Dùng lệnh cd đến folder muốn chứa cloudflare-ip

2. Download và chmod cloudflare-ip script

wget https://vpssim.vn/script/others/cloudflare-ip.sh

chmod +x cloudflare-ip.sh

3. Chạy cloudflare-ip

./cloudflare-ip.sh

tim ip dung dang sau cloudflare 2

Bạn điền website muốn check rồi nhần Enter. Tiếp theo chọn 1 trong 3 option của cloudflare-ip

(1)Some KNOWN D.N.S bruteforce

(2)Using nmap

(3)Netcraft toolbar history

Nếu 1 option ra được thì thôi, chưa check được thì dùng 2 option còn lại. Script sẽ cho kết quả vào out.txt trong thư mục chứa script. Bạn kiểm tra kết quả trong đó nhé.

Chúc bạn thành công.

Nguồn: https://github.com/niravkdesai/cloudflare-ip

No Related PostTạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN