Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tìm file/folder lớn nhất trên VPS

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments

Mấy hôm rồi, mình vọc một chút làm VPS chạy vpssim.vn có lỗi nhưng mình không để ý, kết quả là sau mấy tiếng, cảm giác website chạy ỳ ạch, kiểm tra dung lượng thì thấy ổ cứng VPS  còn dư  mấy chục MB.  Chắc chắn do các file log làm ổ cứng bị đầy rồi.  Thử  tìm xem trong các lệnh kiểm tra file và folder lớn nhất , lệnh nào dễ sử dụng và hiệu quả rồi áp dụng cho VPS của mình.

Sau đây là hai lệnh rất dễ sử dụng để check 10 folder và 10 file có dung lượng lớn nhất trên VPS

Trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục cần kiểm tra bằng lệnh cd

giả sử bạn cần check trong thư mục home, ta sử dụng lênh

cd /home

Lệnh tìm 10 file có dung lượng lớn nhất:

find . -type f -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

 Lệnh tìm 10 folder  có dung lượng lớn nhất:

find . -type d -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

Bạn nhận thấy, hai lệnh trên có điểm duy nhất khác nhau là ở -type {d:f}. Với file thì -type f  (f ở đây là file) và search folder thì -type d (d ở đây là directory)

Bạn có thể thay tìm kiếm 10 file hay 10 folder bằng những số khác bằng cách thay giá trị  tail -10 thành các giá trị bạn muốn.

Với các bạn sử dụng VPSSIM sắp được ra mắt, để tìm kiếm 20 file và folder có dung lượng lớn nhất trong thư mục /home, chúng ta có thể sử dụng chức năng  Find top Largest files & Folders có sẵn trong Tools & Addon.

top  20 file folder

Bạn có thể xem kết quả trực tiếp trên trình duyệt internet bằng 2 link output  phía trên.

Top 20 file có dung lượng lớn nhất trong /home

top  20 file

Top 20 folder  có dung lượng lớn nhất trong /home

top  20 folder

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN