Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Enable / Disable cron cho từng user

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments

Nếu bạn tạo nhiều user trên VPS, nếu bạn có quyền root, bạn có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa cronjob của từng user rất đơn giản bằng cách sau:

cronjob

Tạo chế độ mặc định disable cronjob cho tất cả user ngoài root.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo  trong  /etc  1 file có tên cron.allow  là được.

Cho phép user nào được phép chạy crontab

Bạn chỉ cần điền user name cho phép chạy crontab vào /etc/cron.allow.

Như trên đã nói, nếu trên VPS có sự tồn tại của  file  cron.allow  thì mặc định tất cả các user ngoài root  sẽ bị disable cronjob.

Không cho phép user nào đó chạy crontab

Bạn chỉ cần tạo /etc/cron.deny và cho user đó trong file cron.deny là được.

Với trường hợp tồn tại cron.allow thì hệ thống sẽ không cần kiểm  kiểm tra /etc/cron.deny.

Ta sẽ quay lại trường hợp 1, đó là disable cronjob cho tất cả các user không có trong cron.allow, bạn không cần tạo thêm cron.deny nữa.

 

Trên hệ thống, trước khi user được phép add hay chạy cron, hệ thống sẽ kiểm tra hai file này theo hướng ưu tiên giảm dần từ trái => phải

crontab —> /etc/cron.allow —> /etc/cron.deny

Nếu không có sự tồn tại của cron.allow  và cron.deny  thì tất cả các user đều có thể chạy cron.

Nếu tồn tại 1 trong 2 file hoặc cả 2 file thì hệ thống sẽ chạy ưu tiên theo sơ đồ phía trên.

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN