Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Theo dõi thông tin CPU, RAM, Disc, Network… của VPS trên trình duyệt với Phpsysinfo

Posted on: 24/11/2014 Last Updated: 24/11/2014 6 Comments

Có nhiều công cụ theo dõi thông tin system của VPS như sar (sysstats),lm-sensors, iostat, top, htop, collectl, nmon, nethogs… nhưng mỗi khi muốn kiểu tra các thông tin của VPS như CPU load, Free RAM… ta phải login vào SSH nếu sử dụng các tool trên.
Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một tiện ích kiểm tra hệ thống VPS sử dụng mã nguồn php đó là Phpsysinfo. Với Phpsysinfo bạn có thể xem rất nhiều thông tin về hệ thống trong thời điểm hiện tại như: Uptime, CPU, Memory, SCSI, IDE, PCI, Ethernet..
Để xem thông tin về các bản mới nhất của Phpsysinfo, bạn có thể xem trên SourceForge tại đây và trên GitHub tại đây . Xem demo tại đây.

xem thogn tin he thong voi phpsysinfo

Sau đây là các thực hiện để download phpsysinfo và chạy trên VPS trên SSH. Bạn có thể download và upload lên website bằng FTP nếu muốn.

Với tất cả apache và nginx webserver bạn đều sử dụng các lệnh sau để download và giải nén phpsysinfo trên VPS. Mình thực hiện với ví dụ là vpssim.vn nhé. Bạn thay bằng các thông tin của bạn cho phù hợp.

1. Tạo folder status để chứa phpsysinfo code

mkdir -p /home/vpssim.vn/public_html/status

2. Ta di chuyển tới thu mục status bằng lệnh cd

cd /home/vpssim.vn/public_html/status

3. Download code phpsysinfo, giải nén.

Ta sẽ download phiên bản mới nhất trong thời điểm hiện tại là 3.1.17

wget http://jaist.dl.sourceforge.net/project/phpsysinfo/phpsysinfo/3.1.17/phpsysinfo-3.1.17.tar.gz

giải nén

tar --strip-components=1 -xvf phpsysinfo-3.1.17.tar.gz

Đổi tên phpsysinfo.ini.new thành phpsysinfo.ini

cp phpsysinfo.ini.new phpsysinfo.ini

sau đó thoát ra ngoài.

cd

Nếu website của bạn chạy apache thì bạn có thể truy cập http://domain.com/status để view phpsysinfo luôn.

Nhưng với webserver là nginx thì phpsysinfo vẫn chưa chạy ngay được. Bạn phải config để nginx có thể hiểu được có mã nguồn cần chạy trong folder status đã.

Để làm được điều này, bạn mở file vhost của vpssim.vn lên (/etc/nginx/conf.d/vpssim.vn.conf ) sau đó thêm đoạn sau vào dưới thẻ đóng } của location.

location /status {
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ /status/index.php; 
  }

Sau đó lưu lại và khởi động lại nginx nhé !

xem thogn tin he thong voi sysinfo

Với VPS chạy VPSSIM hoặc HZserver phiên bản 4.0 trở nên, phpsysinfo sẽ được tích hợp sẵn và bạn có thể chạy luôn theo địa chỉ:

http://IP_VPS:port_bảo_mật/status

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN