Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Thêm và xóa Crontab trong Cronjob bằng command

Posted on: 10/10/2014 Last Updated: 10/10/2014 No comments

Thông thường chúng ta thêm và xóa crontab trong cronjob bằng lệnh crontab -e, cách thực hiện khá phức tạp. Vì vậy hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách thêm và xóa crontab bằng lệnh rất đơn giản.

Sau đây là các lệnh chúng ta thường dùng với Crontab.

huong-dan-command-cronjob-crontab-vps

Thêm Job cho Crontab

(crontab -u root -l ; echo "*/5 * * * * /home/backup") | crontab -u root -

Xóa Job từ Crontab

crontab -u root -l | grep -v 'home/backup'  | crontab -u root -

với

*/5 * * * * home/backup

là crontab chúng ta cần add và xóa. User là root. Bạn có thể thay root bằng user khác.

 Xóa toàn bộ crontab

crontab -r

Xem danh sách crontab hiện tại

crontab -l

Tạo Crontab:

Nếu chúng ta gặp khó khăn trong việc tạo crontab như tạo lệnh cho một thời điểm xác định để crontab chạy, hãy sử dụng tiện ích tạo crontab bằng GUI của HostingAZ.VN tại http://cronjob.vpssim.vn

Tạo Cronjob bằng GUI

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN