Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cấu hình để VPS gửi email thông báo khi có đăng nhập qua SSH

Posted on: 07/10/2014 Last Updated: 07/10/2014 9 Comments

VPS của bạn có nhiều User sử dụng ? Và bạn muốn VPS gửi email thông báo cho bạn mỗi khi có user  đăng nhập vào VPS .  Hay đơn giản, bạn muốn nhận thông báo qua email mỗi khi VPS  được đăng nhập qua SSH.

ssh_security

Bạn có thể làm được điều đó một cách rất đơn giản theo hướng dẫn dưới đây:

Để VPS có thể gửi được email, VPS của bạn  phải được mở port 25 để sử dụng hàm mail để gửi email. Với hầu hết các VPS, cổng 25 được mở sẵn, riêng với nhà cung cấp VPS VULTR , bạn phải liên lạc với support của họ để mở port 25 mới có thể kích hoạt được chức năng này.

Bạn thay YOUR_EMAIL_ADDRESS  bằng địa chỉ email bạn muốn nhận thông báo.

Trên VPS Centos:

Bạn dùng gedit , notepad hay bất kỳ phần mềm edit test nào để mở file .bash_profile  có địa chỉ là  /root/.bash_profile .  Sau đó bạn thêm nội dung bên dưới vào và lưu lại .

IP="$(echo $SSH_CONNECTION | cut -d " " -f 1)"
HOSTNAME=$(hostname)
NOW=$(date +"%e %b %Y, %a %r")

echo 'Ai do co dia chi IP '$IP' da dang nhap vao VPS '$HOSTNAME' on '$NOW'.' | mail -s 'Thong bao Login SSH' YOUR_EMAIL_ADDRESS

 Trên VPS Ubuntu/Debian:

Edit file:  .bashrc có địa chỉ /root/.bashrc . Thêm nội dung bên dưới:

IP="$(echo $SSH_CONNECTION | cut -d " " -f 1)"
HOSTNAME=$(hostname)
NOW=$(date +"%e %b %Y, %a %r")

echo 'Ai do co dia chi IP '$IP' da dang nhap vao VPS '$HOSTNAME' on '$NOW'.' | mail -s 'Thong bao Login SSH' YOUR_EMAIL_ADDRESS

 

Vậy là từ bây giờ, khi có bất kỳ đăng nhập nào vào VPS, bạn sẽ nhận được email thông báo từ VPS.

Xem thêm:

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN