Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large Error and Solution trên Nginx

Posted on: 01/10/2014 Last Updated: 01/10/2014 8 Comments

Khi bạn upload file có dung lượng khá cao ở website nằm trên server sử dụng Nginx làm webserver hoặc sử dụng nginx làm reverse proxy thì xuất hiện lỗi

Nginx 413 Request Entity Too Large

Lỗi này xuất hiện do dung lượng file bạn upload lớn hơn config trong cấu hình Nginx và Php.ini.
sua loi 423 nginx

Trước tiên ta sẽ config cấu hình Nginx

Bạn edit file nginx.conf. Tùy theo bạn lựa chọn cách cài đặt Nginx khác nhau mà nginx.conf có thể chọn lệnh như bên dưới. Nếu bạn dùng VPSSIM thì nginx.conf nằm trong /etc/nginx

# vi /etc/nginx/nginx.conf

hay

# vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

hoặc có thể edit file này bằng cách dùng các trình edit text như gedit, notepad … nginx trong các folder trên.

Bạn chỉnh sửa nâng giá trị của client_max_body_size lên giá trị cao hơn. Nếu chưa có giá trị này trong nginx.conf, bạn có thể thêm vào trong .

ví dụ:

# set client body size to 32M #
client_max_body_size 32M;

sau khi lưu lại, ta khởi động lại Nginx để thay đổi có hiệu lực

service nginx restart

 

Tiếp theo ta sẽ config lại php.ini (không bắt buộc )

Ta sẽ chỉnh các giá trị sau trong php.ini . Bạn tăng lên cho phù hợp với nhu cầu của mình

;This sets the maximum amount of memory in bytes that a script is allowed to allocate
memory_limit = 132M
 
;The maximum size of an uploaded file.
upload_max_filesize = 32M
 
;Sets max size of post data allowed. This setting also affects file upload. To upload large files, this value must be larger than upload_max_filesize
post_max_size = 33M

Xem thêm:

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN