Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Command hẹn giờ tắt máy tính linux (Ubuntu, Linux Mint ..)

Posted on: 01/01/2018 Last Updated: 01/01/2018 No comments

Dưới đây là các command (lệnh) bạn có thể sử dụng để hẹn giờ tắt máy tính mà không cần sử dụng các phần mềm hẹn giờ tắt máy tính trên linux (ubuntu, centó, linux mint, debian …)

Command Hẹn Giờ Tắt

Thiết lập máy tính tắt sau 120 phút:

sudo shutdown -P +120

Thiết lập máy tính tắt vào lúc 10h sáng:

sudo shutdown -P 10:00

Command tắt máy tính ngay lập tức:

sudo shutdown -P now

Command Hủy Hẹn Giờ

sudo shutdown -c

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN