Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Benchmark và kiểm tra khả năng chịu tải của VPS với Siege

Posted on: 15/07/2014 Last Updated: 15/07/2014 17 Comments

Khi bạn xây dựng một website trên một VPS, bạn muốn kiểm tra xem nó có khả năng chịu bao nhiêu người truy cập vào website trong một ngày. Chúng ta có thể biết điều này gần chính xác bằng cách sử dụng các công cụ benchmarking. Hôm nay mình giới thiệu công cụ benchmark sức chịu tải VPS Siege. Khi sử dụng Siege, bạn có thể thử cho website của mình thử “bị” bao nhiêu kết nối đồng thời (concurrent connections) trong khoảng một thời gian cụ thể.

 

bench mark vps kiem tra hieu suat vps

Sau đây mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Siege trên VPS

Với VPS ubuntu:
ta cài Siege bằng lệnh sau:

sudo apt-get install siege

Trên VPS Centos:

wget http://download.joedog.org/siege/siege-3.0.6.tar.gz
tar xvf siege-3.0.6.tar.gz
cd siege-3.0.6
./configure
make
make install

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi cài đặt xong siege trên VPS, ta có thể dùng lệnh sau để benchmark VPS

siege -c60 -b -t5s http://website.com

Trong đó:

c60: chạy 60 concurrent requests
-b : Benchmark mode
-t5s: Thời gian đáp ứng 60 concurrent requests
http://website.com : website bạn cần benchmark

Lifting the server siege… done.

Transactions: 6130 hits
Availability: 100.00 %
Elapsed time: 59.45 secs
Data transferred: 43.16 MB
Response time: 0.56 secs
Transaction rate: 103.11 trans/sec
Throughput: 0.73 MB/sec
Concurrency: 57.44
Successful transactions: 6130
Failed transactions: 0
Longest transaction: 8.09
Shortest transaction: 0.01

 

Lưu ý: Khi benchmark website chạy trên VPS có sử dụng VPSSIM, bạn phải tắt chế độ hạn chế request/s thì mới benchmark được chính xác nhé !

Xem thêm: Cài đặt Nginx, PHP-FPM, MariaDB và quản lý VPS dễ dàng, bảo mật với VPSSIM

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn