Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cấu hình Zend Opcache để tối ưu hiệu suất VPS

Posted on: 02/07/2014 Last Updated: 02/12/2017 29 Comments

Trình cache php Opcache hiện đang được mình tích hợp vào trong VPSSIM thành trình PHP cache mặc định. Đây là một trình cache PHP rất tốt, giá trị hit rate gần đạt 100%. Khi bạn sử dụng VPSSIM để cài đặt Webserver, VPSSIM đã config Opcache tự động, với các giá trị phù hợp với hầu hết nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên bạn cũng cần chỉnh lại để phù hợp với lượng code hiện tại trên VPS của bạn để VPS không bị lãng phí tài nguyên sử dụng.

Dưới đây là giá trị của Opcache.ini trên VPS của bạn. Vị trí file: /etc/php.d/opcache.ini

zend_extension=opcache.so
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=90
opcache.interned_strings_buffer=16
opcache.max_accelerated_files=20000
opcache.max_wasted_percentage=5
opcache.use_cwd=1
opcache.validate_timestamps=1
opcache.revalidate_freq=999999999
opcache.fast_shutdown=1

Sau khi cài đặt và chạy các website trên VPS ổn định, ta truy cập vào đường dẫn : http://domain_chính:port bạn đặt/ocp.php hoặc http://IP_VPS:port bạn đặt/ocp.php, dựa vào đây ta sẽ có cấu hình RAM phù hợp với VPS của bạn.
(Link truy cập ocp.php đã gửi vào email của bạn khi bạn cài đặt VPSSIM)

Cau hinh opache de vps dat hieu suat tot nhat

Sau đây ta chỉnh một số giá trị phía dưới cho phù hợp với VPS của bạn.

opcache.revalidate_freq: Sau bao lâu (giây) cache sẽ hết hạn và kiểm tra code nếu code có gì thay đổi. Đặt giá trị bằng 0 có nghĩa là nó sẽ kiểm tra các file PHP mỗi khi có request. Giá trị nên đặt bằng 0 vì nó phụ thuộc vào cấu hình phía dưới

opcache.validate_timestamps – Khi nó được bật, PHP sẽ kiểm tra các file sau mỗi opcache.revalidate_freq giây. Khi bạn vô hiệu hóa nó, pcache.revaliate_freq cũng được vô hiệu hóa theo. Vì vậy nếu bạn sửa đổi code, bạn sẽ không thấy sự thay đổi nếu bạn không xóa Clear OPcache đi. Để VPS có hiệu suất tốt nhất, ta nên để giá trị này bằng 0. Khi bạn edit code, ta chỉ cần restart hoặc reload php để thay đổi có tác dụng. Trong VPSSIM có tích hợp sẵn chức năng clear Opcache.

Lưu ý: Để VPS có hiệu suất tốt hơn, mình khuyên là để opcache.validate_timestamps = 0. Tuy nhiên nếu ta cho nó bằng opcache.validate_timestamps = 1 và đặt opcache.revalidate_freq = 999999999999  (một giá trị cực cao ) thì hiệu suất 2 config giống nhau.

Chức năng quản lý Zend Opcache của VPSSIM

Vào Chức năng quản lý Zend Opcache của VPSSIM

opcache.max_accelerated_files: Giá trị này là số lượng file php được phép lưu trữ trong bộ nhớ. Giá trị này phải lớn hơn các file php mà code bạn có.
Bạn chạy lệnh sau để tìm ra số lượng file PHP mà các website của bạn đang sử dụng. Vì folder website nằm trong /home/ nên ta sử dụng lệnh như sau:

[root@hostingaz ~]# cd /home
[root@hostingaz home]# find . -type f -print | grep php | wc -l

Cau hinh opache de vps dat hieu suat tot nhat

Ta sẽ được giá trị là tổng số file php. Bạn chỉnh opcache.max_accelerated_files trong opcache.ini của mình lớn hơn giá trị này.

opcache.memory_consumption :
Mặc định VPSSIM đặt là 40 MB. Đây là lượng RAM mà ta cho phép Opache sử dụng. Giá trị này tùy thuộc vào lượng code bạn đang sử dụng. Với đa số thì giá trị này là đủ nhưng nếu bạn có rất nhiều code trên VPS, lượng RAM này có thể không đủ. Nếu bạn có một vài code trên VPS, giá trị 100 MB là thừa, bạn hãy giảm xuống để không lãng phí RAM.

Để xem các hướng dẫn khác về VPSSIM, bạn vào menu phía trên nhé.

 

 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN