Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Posted on: 16/06/2014 Last Updated: 11/08/2014 29 Comments

Hướng dẫn xóa Cache để tăng Free RAM trên Linux Hướng dẫn xóa Cache để tăng Free RAM trên Linux[/caption]

Theo mặc định, mỗi hệ điều hành Linux có một hệ thống quản lý hiệu quả bộ nhớ được sử dụng để xóa bộ nhớ cache bộ đệm theo định kỳ. Bạn có thể tự giải phóng bộ nhớ cache bộ nhớ với lệnh đơn giản sau:

sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Xem thêm:

 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn ép buộc Linux OS để làm việc xoá bộ nhớ cache trên một khoảng thời gian cụ thể, chỉ cần tạo một cronjob để thực hiện điều này. Dưới đây là cách chúng ta thực hiện:

Kết nối SSH với VPS, sau đó tạo một file tên là cacheclear.sh. Ví dụ , tôi tạo cacheclear.sh trong thư mục home

sudo vi /home/cacheclear.sh

Thêm những dòng sau vào cacheclear.sh

#!/bin/sh 
sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Tiếp theo bạn lưu và thoát ra bằng cách bằng cách nhấn ESC, sau đó nhấn :x và enter.

Bây giờ bạn add file này vào crontab:

sudo crontab -e

Lệnh trên sẽ mở cronfile ở người dùng hiện tại. Nếu bạn muốn mở cronfile ở user khác thì dùng lệnh sau:

 sudo crontab -e -u username

Tiếp theo thêm dòng sau vào crontab:

0 * * * * /home/cacheclear.sh

Save và thoát ra bằng cách nhấn Esc, rồi :x và Enter.

Sai khi bạn hoàn tất, script cacheclear.sh sẽ chạy mỗi giờ một lần để xóa caches trên hệ thống để giải phóng free RAM.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
29 Comments
 1. Nguyễn Oánh Posted by Binh Nguyen (1 comment)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 2. Nguyễn Oánh Posted by Phong Vu (1 comment)
 3. Nguyễn Oánh Posted by Thanh Bình (3 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Thanh Bình (3 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 4. Nguyễn Oánh Posted by Thanh Bình (3 comments)
 5. Nguyễn Oánh Posted by Dương Triều (3 comments)
 6. Nguyễn Oánh Posted by Báo Phụ Nữ (21 comments)
 7. Nguyễn Oánh Posted by Báo Phụ Nữ (21 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 8. Nguyễn Oánh Posted by Báo Phụ Nữ (21 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 9. Nguyễn Oánh Posted by Báo Phụ Nữ (21 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 10. Nguyễn Oánh Posted by Tiến (11 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Tiến (11 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
     • Nguyễn Oánh Posted by Tiến (11 comments)
      • Nguyễn Oánh Posted by Tiến (11 comments)
       • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
      • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 11. Nguyễn Oánh Posted by Hoang Phung (41 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (134 comments)
 12. Nguyễn Oánh Posted by Hoang Phung (41 comments)
 13. Nguyễn Oánh Posted by Ành gà mờ (1 comment)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN