Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn remove (xóa) LMD (Linux Malware Detect) – Maldet khỏi VPS/Server của bạn.

Posted on: 16/06/2014 Last Updated: 15/07/2015 No comments

Trong bài viết trước mình có bài viết về cách Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) – Maldet để bảo vệ và xóa malware trên Server/VPS. Tuy nhiên vì một lý do nào đó bạn không muốn sử dụng LMD – Maldet nữa, bạn có thể xóa nó khỏi VPS. Tuy nhiên, Maldet lại không tích hợp chức năng xóa các file cửa nó tạo khi cài đặt và hoạt động.C%C3%A0i %C4%91%E1%BA%B7t LMD Linux Malware Detect Maldet %C4%91%E1%BB%83 b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 v%C3%A0 x%C3%B3a malware tr%C3%AAn VPS - Hướng dẫn remove (xóa) LMD (Linux Malware Detect) – Maldet khỏi VPS/Server của bạn.
Bạn cần phải xóa các file này một cách thủ công và không dễ dàng chút nào. Vì vậy mình tìm trên mạng được script để giúp quá trình xóa Maldet dễ dàng hơn. Chỉ cần một lệnh duy nhất là bạn có thể xóa bỏ hoàn toàn Maldet ra khỏi Server của mình.
Để sử dụng Script này, trước tiên bạn cần Login vào VPS/Server qua SSH, sau đó copy lệnh sau và Enter :

wget -q -O - https://vpssim.vn/script/others/maldet-remove | sh

Vậy là xong.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng script này, hãy comment nhé .

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN