Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Wine để chạy phần mềm .EXE trên VPS Centos 5.X và 6.X

Posted on: 16/06/2014 Last Updated: 16/06/2014 19 Comments

Wine là một phần mềm giúp chúng ta có thể cài đặt và chạy file .EXE trên Linux. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Wine trên VPS Centos 5 và 6. Vì wine là phần mềm chạy trên giao diện đồ họa nên để sử dụng được wine thì trước khi cài đặt Wine chúng ta phải cài Remote Desktop cho VPS của mình. Để cài đặt remote desktop cho VPS centos nhanh nhất, chúng ta sử dụng công cụ HZTUT có sẵn trên Hostingaz.info. Mất mấy phút là việc cài đặt Remote Desktop và các phần mềm cần thiết cho VPS hoàn thành. Xem thêm về HZTUT: HZtut – Cài đặt Remote Desktop VPS UBuntu/Centos trong 1 lệnh duy nhất

Cài đặt Remote Desktop:

yum -y install wget && wget https://vpssim.vn/script/hztut/hztut-centos && chmod +x hztut-centos && ./hztut-centos

Hướng dẫn cài đặt Wine để chạy phần mềm .EXE trên VPS Centos 5.X và 6.X

Hướng dẫn cài đặt Wine để chạy phần mềm .EXE trên VPS Centos 5.X và 6.X


Wine không phải là một phần mềm có sẵn trong repo của centos, mà nó có trong repo của bên thức 3 có tên gọi RPMForge. Vì vậy trước khi cài đặt Wine ta phải cài đặt Repositories.
yum install yum-priorities 

Chắc chắn yum-priorities được bật bằng cách edit file priorities.conf
Ta thực hiện lệnh:

cat /etc/yum/pluginconf.d/priorities.conf 

và chắc chắn nó có dòng bên dưới là okie.

[main]
enabled=1 

Cài đặt RPM

Trên Centos 6 64 bit

rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

Centos 6 32 BIT

rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

Centos 5 64 bit

rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

Centos 5 32 bit

 rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

Tiếp theo update repo

yum check-update

Sau đó cài đặt wine

yum --enablerepo=rpmforge install wine

Đôi khi cách trên không cài đặt được Wine. Chúng ta sử dụng cách dưới đây để cài đặt:

Centos 6 64 bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm 

Centos 5 64 bit

 rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

Cài đặt wine :

yum --enablerepo epel install wine

Vậy là chúng ta đã cài đặt Remote Desktop và phần mềm Wine cho Centos VPS xong.
Với cách trên bạn có thể cài đặt phần mềm wine cho VPS centos 5, Centos 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
19 Comments
 1. Nguyễn Oánh Posted by Minh (2 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 2. Nguyễn Oánh Posted by Đặng Tiến Thịnh (6 comments)
 3. Nguyễn Oánh Posted by Hoang (3 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 4. Nguyễn Oánh Posted by nk2klove (3 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by nk2klove (3 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by nk2klove (3 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 5. Nguyễn Oánh Posted by quang vuong (7 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)
 6. Nguyễn Oánh Posted by Lê Anh Tuấn (8 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (134 comments)
 7. Nguyễn Oánh Posted by Le (16 comments)
 8. Nguyễn Oánh Posted by Le (16 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (134 comments)
 9. Nguyễn Oánh Posted by Le (16 comments)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)