Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tắt chức năng cảnh báo Lfd “Excessive resource usage” của CSF

Posted on: 11/06/2014 Last Updated: 11/06/2014 No comments

Sau khi cài đặt CSF bạn sẽ luôn nhận được email thông báo Excessive resource usage. Nội dung email này tương tự như bên dưới:

Time:     Wed Jun 11 08:17:42 2014 -0400
Account:   nginx
Resource:   Virtual Memory Size
Exceeded:   335 > 200 (MB)
Executable:  /usr/sbin/php-fpm
Command Line: php-fpm: pool www
PID:     7373 (Parent PID:1565)
Killed:    No

Hướng dẫn tắt chức năng cảnh báo Lfd "Excessive resource usage" của CSF
Nếu bạn cảm thấy email này không cần thiết ta có thể tắt chức năng thông báo Excessive resource usage đi rất đơn giản. Ta chỉ cần chỉnh sửa file csf.conf trong /etc/csf/
Ta tìm tới đoạn sau:

# This User Process Tracking option sends an alert if any linux user process
# exceeds the memory usage set (MB). To ignore specific processes or users use
# csf.pignore
#
# Set to 0 to disable this feature
PT_USERMEM = "200"

# This User Process Tracking option sends an alert if any linux user process
# exceeds the time usage set (seconds). To ignore specific processes or users
# use csf.pignore
#
# Set to 0 to disable this feature
PT_USERTIME = "1800"

Bạn chỉ cần chỉnh sửa 2 giá trị PT_USERMEM và PT_USERTIME

Cách 1: Chỉnh giá trị PT_USERMEM lên cao hơn 200 và PT_USERTIME cao hơn 1800

Cách 2: Chỉnh PT_USERMEM và PT_USERTIME về 0 để tắt chức năng thông báo Excessive resource usage luôn.

Xem thêm: Bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng IPTables hoặc CSF
Hướng dẫn bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng cách cài đặt và cấu hình CSF Firewall

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN