Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên VPS CentOS và Fedora

Posted on: 30/05/2014 Last Updated: 30/05/2014 No comments

Trong bài viết này sẽ nói về cách cài đặt Ruby on Rails cơ bản. Bao gồm:

  • Ruby 1.8.7
  • RubyGems 1.8.15
  • Rails 3.1.3
  • Sqlite3

Bài hướng dẫn này sử dụng cho Vps cài đặt hệ điều hành CentOS, Fedora.
Trước tiên, bạn phải đăng nhập vào VPS của bạn bằng tài khoản root, sau đó cập nhật hệ điều hành để quá trình cài đặt tiếp theo không bị lỗi.

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên VPS CentOS và Fedora

 yum update

Cài đặt Ruby

yum install ruby ruby-devel ruby-irb ruby-rdoc ruby-ri

sau khi cài đặt xong ta kiểm tra phiên bản RUby đã cài đặt trên VPS bằng lệnh sau:

ruby -v

Tiếp theo cài đặt RubyGems

sudo yum install rubygems

Cập nhật RubyGems:

gem update --system

Cài đặt Rails

gem install rails

Cài đặt Sqlite3

yum install sqlite-devel
gem install sqlite3-ruby

Cài đặt Postfix và Subversion

yum install postfix subversion -y

Vậy là xong, ta đã hoàn thành cài đặt và cập nhất Ruby on Rails trên VPS Centos và Fedora

Chúc bạn thành công.

No Related PostTạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN