Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt WHM/cPanel trên CentOS VPS

Posted on: 30/05/2014 Last Updated: 30/05/2014 6 Comments

Để cài đặt Cpanel, bạn hãy login vào VPS qua SSH bằng tài khoản root, sau đó sử dụng các lệnh ở phía dưới để cài đặt Cpanel.

Hướng dẫn cài đặt WHM/cPanel trên CentOS VPS

# yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib*
# yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc
# yum upgrade kernel*
# yum update 
# cd /home
# wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest
# sh latest

Quá trình cài đặt có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ, tuy nhiên với các VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt có thể kéo dài tới 10 giờ. Khi việc cài đặt hoàn thành, việc hoàn thành cài đặt sẽ thực hiện qua địa chỉ http://xxxx.xxx.xxx.xxx:2087 (login bằng tài khoản root của VPS).
Chạy lệnh sau để cập nhật bản quyền cho Cpanel

# /usr/local/cpanel/cpkeyclt

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN