Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt Htop – trình quản lý ứng dụng hệ thống trên RHEL, CentOS ,Fedora và Ubuntu

Posted on: 28/05/2014 Last Updated: 28/05/2014 No comments

Cách đơn giản để kiểm tra các tiến tình đang hoạt động trên Server là chúng ta sử dụng lệnh top. Nhưng với htop ta có thể kiểm tra, giám sát các tiến trình process của hệ thống một cách nâng cao.
Ta có thể tắt các tiến trình đang hoạt động một cách rất đơn giản bằng cách bạn nhấn chuột vào tiến trình đó , nhấn phím F9 sau đó nhấn Enter.

Cài đặt Htop - trình quản lý ứng dụng hệ thống trên RHEL, CentOS ,Fedora và Ubuntu
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt htop trên RHEL, CentOS, Ubuntu, Fedora

 

Download và cài đặt RPM trên RHEL, CentOS và Fedora

Trên RHEL 5, CentOS 5 và  Fedora – 32bit

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

Trên RHEL 5, CentOS 5 và Fedora – 64bit

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

Trên  RHEL 6 và CentOS 6 – 32bit

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.i686.rpm

Trên RHEL 6 và CentOS 6 – 64bit

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

Cài đặt Htop

Cài đặt Htop trên RHEL, CentOS, Fedora

yum install htop

Cài đặt Htop trên Ubuntu và Debian Server

sudo apt-get install htop

Lệnh sử dụng htop

sau khi cài đặt xong ta có thể vào htop bằng lệnh:

htop

Vậy là ta đã hoàn thành cài đặt htop trên server / vps của bạn.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN