Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cho phép/chặn quốc gia truy cập vào website trên Server bằng CSF FireWall

Posted on: 28/05/2014 Last Updated: 28/08/2016 23 Comments

Rất đơn giản để cho phép hay chặn (block) tất cả các truy cập từ một quốc gia nhất định vào website trên server của bạn bằng cách sử dụng CSF ( Config server firewall).  Đây là một Option trong CSF, và rất đơn giản để chỉnh sửa nó. Nếu bạn chưa biết CSF là gì và cách cài đặt CSF trên Server, bạn có thể vào Hướng dẫn bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng cách cài đặt và cấu hình CSF Firewall

 Hướng dẫn cho phép/chặn quốc gia truy cập vào website trên Server bằng CSF FireWall

Trước tiên, bạn cần mở file csf.conf trong đường dẫn: /etc/csf/csf.conf
ta tìm đến đoạn sau:

# Each option is a comma separated list of CC's, e.g. "US,GB,DE"
CC_DENY = ""
CC_ALLOW = ""

Bây giờ ta sẽ chỉnh sửa file này theo mục đích của mình nhé!

Cho phép quốc gia nhất định vào website

Mặc định CSF sẽ cho phép tất cả các quốc gia truy cập vào website. Tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh cho phép những quốc gia nào truy cập vào website bằng cách thêm mã quốc gia vào

CC_ALLOW = ""

ví dụ: bạn chỉ cho phép các IP từ VN vào website của bạn ta có thể chỉnh CC_ALLOW = “” thành

# Each option is a comma separated list of CC's, e.g. "US,GB,DE"
CC_DENY = ""
CC_ALLOW = "VN"

Chặn không cho truy cập vào website từ một số quốc gia

Nếu bạn chỉ chặn một số quốc gia, đơn giản như chặn những truy cập từ Trung quốc chẳng hạn, ta sẽ chỉnh như sau:

# Each option is a comma separated list of CC's, e.g. "US,GB,DE"
CC_DENY = "CN"
CC_ALLOW = ""

với CN lã mã quốc gia Trung quốc. Để chặn thêm các quốc gia khác, bạn điền mã nước nước ấy sau CN và ngăn cách bằng dấu phẩy nhé.
Dưới đây là danh sách mã các quốc gia trên thế giới:

https://vpssim.vn/country-codes.txt

Khởi động lại csf để thay đổi có hiệu lực

Để thay đổi có hiệu lực, bạn phải khởi động lại csf

csf -r

Vậy là ta đã config xong csf để chặn truy cập vào website từ những quốc gia không mong muốn rồi nhé !

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN