Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Kiểm tra tốc độ download , thông số VPS bằng FreeVPSbench

Posted on: 22/05/2014 Last Updated: 22/05/2014 No comments

Hôm nay mình bổ xung thêm một công cụ kiểm tra thông số và tốc độ VPS của freeVPS.us.
Với công cụ này, bạn sẽ biết được số lượng lõi CPU, Tốc độ, Ram, Swap, tốc độ I/O và tốc độ download của VPS từ 10 trung tâm dữ liệu nằm ở 10 khu vực khác nhau trên thế giới.

Bạn truy cập vào VPS qua SSH và sử dụng lệnh sau để test nhé:

wget https://vpssim.vn/script/others/freeVPSbench.sh -O - -o /dev/null|bash
Kiểm tra tốc độ download , thông tin phần cứng VPS bằng FreeVPSbench

Kiểm tra tốc độ download , thông tin phần cứng VPS bằng FreeVPSbench

Như trong hình là mình test trên con VPS hiện tại hostingaz.info đang sử dụng. VPS 4GB RAM của VULTR.

[root@vultr ~]# wget https://vpssim.vn/script/others/freeVPSbench.sh -O - -o /dev/null|bash
CPU model :  Vultr Virtual CPU 2
Number of cores : 2
CPU frequency :  3399.996 MHz
Total amount of ram : 3830 MB
Total amount of swap : 3967 MB
System uptime :   38 days, 18:13,       
Download speed from CacheFly: 91,9MB/s 
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 47,8MB/s 
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 33,1MB/s 
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 10,3MB/s 
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 8,59MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 78,3MB/s 
Download speed from Softlayer, Singapore: 7,42MB/s 
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 27,9MB/s 
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 23,3MB/s 
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 84,1MB/s 
I/O speed :  379 MB/s

Nếu bạn muốn mua VPS thì đừng quên xem mã khuyến mại VPS trước khi mua nhé !

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn