Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Posted on: 21/05/2014 Last Updated: 21/05/2014 No comments

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS CentosMình luôn khuyến khích sử dụng Servertut hoặc Centminmod để cài đặt làm controlpanel cho VPS để không bị ảnh hưởng tới hiệu suất VPS. Nhưng nhược điểm của 2 cái này đó là bạn không thể tạo ra các gói host con để chia sẻ dùng chung. Bạn có thể sử dụng Cpanel hoặc DA nhưng nó lại mất phí bản quyền hàng tháng. Vì vậy, hôm này mình hướng dẫn các bạn cài đặt VPS Control Panel Virtulmin trên VPS, Cái này cũng tương tự như Cpanel nhưng nhược điểm của nó user con không thể tự tạo database được mà phải nhờ tới user root .

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

ta bắt đầu nhé.

1. Chuẩn bị VPS

Bạn cần có một VPS cài sẵn HDH Centos 6.
nếu bạn chưa có, bạn có thể mua tại 2 nhà cung cấp VPS theo mình đánh giá chất lượng rất tốt đó là DigitaloceanVultr.
Bạn có thể sử dụng mã giảm giá để mua VPS tiết kiệm hơn. Xem VPS Coupon.

2. Sau khi chuẩn bị xong. Ta login vào VPS qua SSH và sử dụng lệnh sau để cài đặt:

yum -y install wget perl && wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh && chmod +x install.sh && ./install.sh

Bạn chờ một chút đến đoạn dưới ta điền y và nhấn enter nhé.

 If your OS is not listed above, this script will fail.  More details
 about the systems supported by the script can be found here:

   http://www.virtualmin.com/os-support.html
 
 Continue? (y/n) y

Sau đó quá trình cài đặt tiếp tục và đến đoạn này thì dừng lại để bạn tiếp tục điền tên domain quản lý:

Checking for HTTP client...found /usr/bin/curl -s -O 
Checking for perl...found /usr/bin/perl
Loading log4sh logging library...
INFO - Started installation log in /root/virtualmin-install.log
INFO - Checking for fully qualified hostname...
hostname: Unknown host
INFO - Hostname  is not fully qualified.
Please enter a fully qualified hostname (for example, host.example.com): sv2.hostingaz.info

Đến đây, bạn hãy điền tên domain dùng để quản trị vps nhé. Theo mình bạn nên sử dụng subdomain thì tốt hơn cho bảo mật. Subdomain này bạn chỉ sử dụng để đăng nhập vào panel và giữ bí mật không tiết lộ cho người khác. Bạn lưu ý là subdomain này ta phải trỏ về IP VPS nha. Để khi cài đặt xong ta có thể login vào quản trị luôn.
Vì kết nối quản trị Vitualmin dùng https nên bạn bắt buộc phải login bằng dommain hoặc subdomain chứ không thể login qua IP VPS được.
Nếu bạn đăng nhập bằng IP sẽ bị lỗi như sau:

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Lỗi khi đăng nhập Virtualmin bằng IP

Sau khi cài đặt xong bạn login vào Virtualmin bằng đường dẫn https://hostname:10000
với hostname là tên domain hoặc subdomain bạn vừa khai báo ở trên trong quá trình cài đặt.

chú ý: Nếu sau này bạn có cài tường lửa bảo vệ VPS như CSF chẳng hạn. hãy thêm port 10000 vào port cho phép nhé.

Xem hướng dẫn CSF: Hướng dẫn bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng cách cài đặt và cấu hình CSF Firewall

Ta sẽ thêm 10000 vào trong csf.conf trong thư mục etc/csf:

# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "1000,22,80,25,443"

bảng login hiện ra:

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Login Vituralmin

ta điền username: root
password: mật khẩu root

Sau khi login vào xong, để hoàn tất quá trình cài đặt ta vào List Virtual Servers.

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

sau đó nhìn sang bên phải vào mục:


Post-Installation Wizard
Introduction
This post-installation wizard allows you to configure Virtualmin optimally for your system. You can make selections depending on whether you want to host websites, email or databases, and based on your system's memory and CPU power.

To continue,.......

bạn nhấn vào next cho đến bước điền mật khẩu MySQL. Không cần quan tâm tới ý nghĩa của nó vì Virtualmin sẽ chọn thông số phù hợp với cấu hình VPS của bạn.

tiếp theo đến điền mật khẩu MySQL

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Cài đặt mật khẩu cho MySQL trên VirtualMIn

điền mật khẩu xong bạn nhấn next cho đến:

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Bạn nhấn vào Re-check and refresh configuration để kiểm tra lại và hoàn thành quá trình cài đặt.

Đến đây bạn có thể sử dụng VirtualMin rồi nhé.

Đừng quên ghé thăm hostingaz.info thường xuyên để cập nhật những tips mới nhé !

Chúc bạn thành công.

No Related PostTạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn