Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) và ClamAV để scan malware trên VPS

Posted on: 15/07/2015 Last Updated: 15/07/2015 No comments

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LMD (Linux Malware Detect) trên VPS/Server của bạn. LMD là công cụ rất tôt để bảo vệ và tự động xóa malware trên VPS và Server.

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) - Maldet để bảo vệ và xóa malware trên VPS

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) – Maldet để bảo vệ và xóa malware trên VPS

Xem thêm: Hướng dẫn bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng cách cài đặt và cấu hình CSF Firewall

Bạn cần login vào VPS qua SSH với quyền root. Quá trình cài đặt rất nhanh và dễ dàng.

Cài đặt Linux Malware Detect

Ta bắt đầu cài đặt nhé:

mkdir tmp
cd tmp
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar xf maldetect-current.tar.gz && cd maldetect-1.4.2
./install.sh

LMD sẽ tự động tạo một Cronjob trong thư mục /etc/cron.daily/maldet để LMD tự động chạy.

Cấu hình Linux Malware Detect

email_alert=1
email_addr=your@email.com
email_subj="Malware alerts for $HOSTNAME - $(date +%Y-%m-%d)"
quar_hits=1
quar_clean=1
clam_av=1
  • email_alert=1: Bật chức năng thông báo qua email
  • mail_addr=”your@email.com”: Nhập email của bạn
  • quar_hits=1: Trong quá trình scan, nếu phát hiện malware, LMD sẽ move file nhiễm sang thư mục cách ly của LMD.
  • quar_clean=1 : LMD sẽ clean nếu phát hiện malware
  • clam_av=1 : Sử dụng clamAV làm scan engine nếu trên VPS có cài đặt ClamAV

Lệnh sử dụng Linux Malware Detect

Để scan một thư mục cụ thể trên VPS, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

maldet -a /home/domain.com

bạn tùy thay /home/domain.com bằng đường dẫn folder của bạn.

Update LMD bằng lệnh:

maldet -u

Lệnh View report:

 maldet --report 14715-1421.3219

Cài đặt ClamAV

Để Scan Mailware hiệu quả hơn, bạn nên cài thêm ClamAV.  Sau khi cài đặt ClamAV, khi scan bằng LMD, LMD sẽ sử dụng ClamAV làm engine scan nhằm tăng tốc độ và hiệu quả scan.

Cài đặt ClamAV trên Ubuntu, Debian:

sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

Cài đặt ClamAV trên Centos:

yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib 

 

Linux Malware Detect và ClamAV đã được tích hợp vào VPSSIM. Vì vậy, nếu VPS bạn sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý VPS, quá trình cài đặt LMD và scan VPS sẽ đơn giản và hoàn toàn tự động.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN