Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất Centos VPS và Debian VPS

Posted on: 21/05/2014 Last Updated: 21/05/2014 No comments

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng công cụ đánh giá hiệu suất VPS Unixbench trên Centos Linux VPS và Debian Linux VPS. UnixBench là công cụ đánh giá hiệu suất VPS và Server rất nổi tiếng rồi, bà con search trên goolge sẽ thấy rất nhiều kết quả tìm kiếm liên quan nha.

Sau đây là lệnh cài đặt và chạy UnixBench

Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất  Centos VPS và Debian VPS

Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất Centos VPS và Debian VPS

1. Cài đặt và chạy UnixBench trên VPS Centos:

yum install gcc gcc-c++ make libXext-devel
yum groupinstall "Development Tools"
yum install libX11-devel mesa-libGL-devel perl-Time-HiRes
wget http://byte-unixbench.googlecode.com/files/unixbench-5.1.3.tgz
tar xvzf unixbench-5.1.3.tgz
cd unixbench-5.1.3
make
./Run

hoặc để đơn giản hơn bạn không cần sử dụng các lệnh trên mà dùng script rút gọn bởi hostingaz.info

wget https://vpssim.vn/script/unixbench/centos && chmod +x centos && ./centos


2. Cài đặt và chạy UnixBench trên VPS Debian:

apt-get install libx11-dev libgl1-mesa-dev libxext-dev perl  perl-modules make
wget http://byte-unixbench.googlecode.com/files/unixbench-5.1.3.tgz
tar xvf unixbench-5.1.3.tgz
cd unixbench-5.1.3
./Run

hoặc bạn sử dụng Script rút gọn bởi hostingaz.info

wget https://vpssim.vn/script/unixbench/debian && chmod +x debian && ./debian

Chương trình benchmark chạy khá lâu bạn có thể chuẩn bị sẵn một ly cafe để chờ đợi kết quả nhé !

Sau đây là kết quả mình sử dụng tool trên 2 VPS Centos 6.4 64 bít, 512 MB Ram của DigitalOcean.

1 VPS cài đặt Servertut phiên bản cũ và 1 VPS sử dụng Servertut phiên bản mới.

VPS chạy Servertut phiên bản mới – Điểm cao hơn

Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất  Centos VPS và Debian VPS

Unixbench trên VPS Centos sử dụng Servertut phiên bản mới

Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất  Centos VPS và Debian VPS

Unixbench trên VPS Centos sử dụng Servertut phiên bản cũ

VPS chạy trên phiên bản Servertut cũ, điểm thấp hơn.

Nếu bạn chưa có VPS, có thể mua VPS tại DigitalOcean hoặc VULTR. Để tiết kiệm khi mua VPS bạn hãy  xem các mã giảm giá VPS.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN